Otravy metanolem - obecné informace z CZVP SZÚ
http://czvp.szu.cz/aktuality/metanol.htm?datum=2012-09-20


Tato stránka je připravena jako podpůrný informační zdroj pro širší veřejnost v zájmu co nejrychleji zabránit dalším akutním otravám a rozšířit povědomí o možných rizicích a jejich omezení.Tato stránka neinformuje primárně o aktivitách kontrolních orgánů, které mají své vlastní informační kanály. Stránka není primárně určena k informování o správních rozhodnutích MZ ČR, OOVZ ani k právnímu výkladu těchto rozhodnutí.

Spojení: Info linka +420 515577511 (541211764) (v pracovních hodinách)    Mobil +420 602245606 (mimo pracovní hodiny)   Dotazy emailem: methanol@chpr.szu.cz


Mimořádné opatření MZ ČR a informace MZ k němu (15.9.2012)   Informace správního charakteru Vám mohou poskytnout také jednotlivé Krajské hygienické stanice (spojení - viz tabulka tel. čísel níže).  Co je to lihovina (nařízení EPaR č.110/2008)

Odpověď na četné telefonické dotazy:

Co dělat se zakoupeným alkoholem z ČR co mám už doma?

V televizi hovoří o definici "bezpečného alkoholu" - co to je?

KONTAKTY NA KRAJSKÉ HYGIENICKÉ STANICE

KRAJ

TELEFON

Hl. m. Praha

224 212 039, 296 336 700

Středočeský kraj

234 118 229,  234 118 111

Jihočeský kraj

387 712 111

Plzeňský kraj

377 155 311

Karlovarský kraj

355 328 351, 355 328 311

Ústecký kraj

477 755 150, 477 755 110

Liberecký kraj

485 253 125, 485 253 111, 483 368 519

Královéhradecký kraj

495 058 425, 495 058 111

Pardubický kraj

466 052 344

Kraj Vysočina

567 564 577, 567 564 551

Jihomoravský kraj

519 305 158, 545 113 066 

Olomoucký kraj

585 719 266, 585 719 111

Moravskoslezský kraj

595 138 133, 595 138 111

Zlínský kraj

577 006 729, 577 006 711

Vliv metanolu na zdraví          

Podstata jedovatosti metanolu

K čemu v těle dochází při akutní (krátkodobé) expozici - obvykle vyšších dávek

K čemu v těle dochází při chronické (dlouhodobé) expozici - obvykle nižších dávek

Velikost škodlivých dávek

panak

Možná ochrana
Prevence

První pomoc při otravě metanolem

Je-li vám špatně po konzumaci podezřelého alkoholu a máte třeba i jeho zbytek - co dělat?

Jiné informace

Nejpoužívanější instrumentální  analytickou metodou pro stanovení metanolu v alkoholických nápojích je plynová chromatografie s plameno-ionizační detekcí. Laboratoře akreditované na stanovení metanolu lze zjistit dle seznamu Českého institutu pro akreditaci (http://www.cai.cz/default.aspx?id=10&scopeId=9). Pro veřejnost lze využít laboratoří, které nejsou přímo svázány se státní dozorovou činností, tedy příspěvkové a soukromé organizace. Pro orientační, screeningový průkaz lze využít i laboratoře, které tuto zkoušku akreditovanou nemají.

Analýza záleží na složení směsi metanolu a etanolu a dalších přítomných látek. Jednoduchá zkouška zapálením a hodnocením barvy plamene zase tak jednoduchá, bezpečná a jednoznačná není - viz demo.

Bezplatné testování alkoholu v JmK - http://www.kr-jihomoravsky.cz/Default.aspx?ID=191199&TypeID=2

Bezplatné testování na metanol na SZÚ (max.3 vzorky na žadatele).

Další informační zdroje:

 Použitá literatura a zdroje dostupné na CZVP SZU.


Poslední úpravy stránky 19.09.2012, Upravil: J.Ruprich aj.    jruprich@chpr.szu.cz   

zpet